Select ONE to proceed

How to view and pay bill

Login to your account now
to manage all you unifi service, pay bills, view and download your bill 24/7, get help and much more.

Borang Pendaftaran Pek Jasa


Butiran Pelanggan

Untuk pelanggan sedia ada pelan unifi mobile, sila pastikan alamat e-mel adalah sepadan dengan akaun unifi mobile anda.

+60 |


Fail Lampiran

Contoh Dokumen
Jenis fail yang diterima: PDF, JPEG, PNG. Saiz maksimum fail 5mb.

Contoh Dokumen
Jenis fail yang diterima: PDF, JPEG, PNG. Saiz maksimum fail 5mb.

Contoh Dokumen
Jenis fail yang diterima: PDF, JPEG, PNG. Saiz maksimum fail 5mb.

Dengan menghantar borang, saya telah membaca dan memahami Notis Privasi TM dan bersetuju bahawa saya boleh dihubungi melalui e-mel dan telefon untuk membuat susulan permohonan saya.


Lampiran Kad Pengenalan

Contoh Dokumen
Jenis fail yang diterima: PDF, JPEG, PNG. Saiz maksimum fail 5mb.

Lampiran Dokumen Pengesahan

Contoh Dokumen
Jenis fail yang diterima: PDF, JPEG, PNG. Saiz maksimum fail 5mb.
Contoh Dokumen
Jenis fail yang diterima: PDF, JPEG, PNG. Saiz maksimum fail 5mb.

Dengan menghantar borang, saya telah membaca dan memahami Notis Privasi TM dan bersetuju bahawa saya boleh dihubungi melalui e-mel dan telefon untuk membuat susulan permohonan saya.

Amaran...

Oops! Rekod kami menunjukan anda sudah melanggan pek jasa.

Peringatan

Pelanggan dihormati,

Rekod kami menunjukan permohonan anda masih dalam proses semakan.

Pemberitahuan

Kepada pelanggan sedia ada pelan unifi mobile, sila pastikan alamat e-mel adalah sepadan dengan akaun unifi mobile anda.